လစ္ဗ်ားစစ္ပဲြ ၿပီးဆံုးသြားၿပီလား

Photo
လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မြမ္ မာကဒါဖီအား သစၥာခံ၍ ေနာက္ ဆံုးခုခံေနေသာ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အနက္ မွတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဘာနီ၀ါလစ္ၿမိဳ႕ က်သြားခဲ့ရာ လစ္ဗ်ားအမ်ဳိးသား အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီ ( NTC )  သည္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးကို အတိအလင္း ေၾကညာႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဒဏ္ခံထားရေသာ တိုင္းျပည္အား ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးမွာမူ အလွမ္းေ၀း ေနပါေသးသည္။
    ဘာနီ၀ါလစ္ၿမိဳ႕တြင္ ကဒါဖီ လက္ထက္မတိုင္မီ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ၏အမွတ္အသား သံုးေရာင္ျခယ္ အလံကို တလူလူလႊင့္ထူထားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကဒါဖီ၏ ေနာက္
ဆံုးခံတပ္ႏွင့္ ၎င္း၏ ေမြးရပ္ေျမ
ဆာတီၿမိဳ႕တြင္မူ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးေကာင္စီတပ္မ်ား ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ရက္ သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးနင္း ထားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕အား ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္အတြင္း လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေတာ့မည္ ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကဒါဖီသစၥာခံတပ္မ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံမႈႈေၾကာင့္  NTC  တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ဆာတီၿမိဳ႕ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ရ သည္။
    တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ၿပီဟု အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးေကာင္စီက ေႂကးေၾကာ္ႏုိင္ ေရး ဆာတီၿမိဳ႕မွ ကဒါဖီသစၥာခံ မ်ားက ေနာက္ဆံုးအခုအခံအျဖစ္ ရွိေနရာတြင္ ၎င္းတို႔တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ဆုတ္ခြာခဲ့ရၿပီးေနာက္  NTC  က ေနတိုးေလတပ္အား ကဒါဖီလို လားေသာ တပ္ဖဲြ႕မ်ား ခိုေအာင္း ေနသည့္ေနရာမ်ားကို ဗံုးႀကဲခုိင္း သည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လည္း အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ သည္။
    ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကမ္း႐ိုး တန္းၿမိဳ႕အား သိမ္းပိုက္ေရးမွာ အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေကာင္စီ၏ အေရးပါေသာ ရည္ မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္သာမက ယင္းၿမိဳ႕အား သိမ္းပိုက္ႏုိင္ပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး လြတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစုိးရ တစ္ရပ္သို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ေပးႏုိင္ေရး စတင္ျပင္ဆင္မည္ဟု  NTC  ကေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ ဆိုလွ်င္ ယင္းမွာ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ လစ္ဗ်ားတြင္ ေျခာက္လ အၾကာဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္မႈႈ အဆံုး သတ္သည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။
    အေမရိကန္ႏွင့္ အီတလီကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားကလည္း ေန တိုးစစ္ဆင္ေရး အဆံုးသတ္ႏုိင္ မည့္ အေျခအေနကို သံုးသပ္ေန ေၾကာင္းေျပာၾကားၾကပါသည္။
““စစ္ဆင္ေရးဘယ္အခ်ိန္မွာ အဆံုး
သတ္ရမလဲဆိုတာကို တပ္မွဴးေတြ ကေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနပါတယ္””ဟု အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး လီယြန္ ပါနက္တာကဆိုပါသည္။ သို႔ ေသာ္ စစ္ဆင္ေရးအဆံုးသတ္ေရး မွာ ဆာတီၿမိဳ႕အေျခအေနေပၚ တြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း ကန္၀န္ ႀကီးက ဆက္ေျပာပါသည္။ ““ဆာ တီၿမိဳ႕မွာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတုန္း ပဲေလ။ အဲဒီလုိ တိုက္ခုိက္မႈႈေတြရွိ ေနသမွ်ေတာ့ အဲဒီမွာ ငါတို႔ဆက္ ရွိဖို႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ ငါတို႔တပ္မွဴး ေတြကယူဆမွာပဲ””ဟု မစၥတာပါ နက္တာကဆိုပါသည္။
    အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး  ေၾကညာႏုိင္လုဆဲဆဲမွာပင္  NTC  အဖဲြ႕သည္ သံတမန္ေရးမ်က္ႏွာ စာတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားတိုးတက္ မႈႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကုလသမဂ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႈ ရရွိခဲ့သလို ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား၏ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
    ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ ဆိုင္းငံ့ ထားခဲ့ရေသာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးလစ္ ဗ်ားႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရးကိစၥအတြက္လည္း ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ ၀ီလီ ယမ္ေဟ့ပ္ ထရီပိုလီၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအဖဲြ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးက အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ မစၥတာ ဂၽြန္ဂ်င္ကင္းစ္အား သံအမတ္ႀကီးအသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိ သွ်ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပါကစၥတန္၀န္
ႀကီးခ်ဳပ္ ယူဆြတ္ရာဇာဂီလာ နီကလည္း လစ္ဗ်ားအစုိးရသစ္ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကလည္း အသိ အမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားပါသည္။
    အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ကိုေၾကညာႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ဆို ေသာ္လည္း လစ္ဗ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရအဖဲြ႕သစ္သည္ စစ္ေၾကာင့္ ၿပဲၿပဲစင္ခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္ကို စီ မံခန္႔ခဲြေရးမွာမူ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
    လေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ တိုက္ပဲြ၀င္ေနၾကေသာ္လည္း  NTC  တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႈတြင္ အားနည္းသည္။ ရန္သူႏွင့္ နဖူးေတြ႕ဒူး ေတြ႕တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္တြင္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို မွားယြင္းပစ္ခတ္ မႈႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆာတီၿမိဳ႕တိုက္ ပဲြမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ မစ္စထရာတာၿမိဳ႕မွ NTC တိုက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား
ယင္းကဲ့သုိ႔ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈႈ မ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စြပ္စဲြရင္း တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားစြာ အ သက္ဆံုး႐ႈႈံးခဲ့ရသည္။
    ေနာက္ဆံုးအမာခံေဒသမ်ား အား  NTC  တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ရက္ ေပါင္းမ်ားစြာ စီးနင္း၍ တိုက္ပဲြ မ်ား၀င္ေနခဲ့ရျခင္းကလည္း ေဒ သခံလူထု၏ အေျခအေနကို ဆိုး ၀ါးေစခဲ့သည္။ ဘာနီ၀ါလစ္ၿမိဳ႕ ေရွ႕တန္းတိုက္ခုိက္ေရးေဒသမ်ား မွထြက္ေျပးလာေသာ အရပ္သား အမ်ားအျပားအား ဘာနီ၀ါလစ္ ၿမိဳ႕အနီး ေရွ႕တန္းစခန္းေဆး႐ုံ မ်ားတြင္လက္ခံကုသေပးခဲ့ ရ ေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္းစစ္မ်က္ႏွာ ျပင္ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ မာမြတ္ေတာဖစ္ကေျပာပါသည္။
    တစ္ဖက္တြင္လည္း  NTC  တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ အက်ဥ္းသား မ်ားအား ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳသည္ ဟုလည္း စြပ္စဲြခံရၿပီး ယင္းမွာ က ဒါဖီအစိုးရလုပ္ခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕  Amnesty Inter-national  က ေျပာဆိုပါသည္။ ယင္းကိစၥကို ထရီပိုလီၿမိဳ႕တြင္  NTC  အႀကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါက ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ၿဗိတိသွွ်ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလီယမ္ ေဟ့ဂ္ကဆိုပါသည္။
    ကဒါဖီ၏ သစၥာခံတပ္ဖဲြ႕မ်ား ၎၏ ေမြးရပ္ေျမ ဆာတီၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ခုခံေနစဥ္မွာပင္ အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥ ကလင္တန္တစ္ေယာက္ ထရီပို လီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး “လစ္ဗ်ား၏ ေအာင္ပဲြ”ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါ သည္။ ယင္းမွာ ကဒါဖီ၏ ၄၂ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၾသဂုတ္လ တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းထရီပိုလီ သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး အရာရွိတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ျဖစ္ သည္။ မစၥကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးကိုအထူး တင္းက်ပ္ထားခဲ့ရာ လစ္ဗ်ားအုပ္ ခ်ဳပ္သူအသစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအား အျပည့္အ၀ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈႈမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္။
    လစ္ဗ်ားၾကားျဖတ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖဲြ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာမြတ္ဂ်ီ ဘရီးလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးခ်ိန္မွာပင္ ကဒါဖီအစုိးရအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ရာမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ အင္အား ႀကီးမားၿပီး လက္နက္အမ်ားအ ျပားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားအား ဗဟိုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ေအာက္သို႔ သိမ္း သြင္းေရးကို မစၥကလင္တန္က ေျပာဆိုပါသည္။
    “ႏုိင္ငံကို စုစည္းႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္  တာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ လုိ႔အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးေကာင္စီက ကတိျပဳေျပာ ၾကားတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ အား ရပါတယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့အေတြ႕ အႀကံဳအရ ကၽြန္မတို႔ သိတာတစ္ ခုကေတာ့ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ခုတည္း ေသာစစ္တပ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္း ရပါမယ္။ အမ်ဳိးသားစစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ မွာထားရွိေရးဟာလည္း အေရး ႀကီးပါတယ္”ဟုကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။
    လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက အစိုးရသစ္ကို သစၥာခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကေသာ္ လည္း ၎င္းအဖဲြ႕မ်ားသည္ လစ္ ဗ်ားႏုိင္ငံစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အ တြက္ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈႈ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူ အမ်ားအျပားက ႐ႈႈျမင္ၾကပါ သည္။
    ယခုအခါ လစ္ဗ်ားေခါင္း ေဆာင္ ကဒါဖီေသဆံုးသြားၿပီျဖစ္ ၍ လစ္ဗ်ားစစ္ပြဲၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း NTC ရင္ဆိုင္ရ မည့္ျပႆနာမ်ားမွာ ထုႏွင့္ထည္ ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။        —Ref: Xinhua, Reuters

Ref : http://7daynewsjournal.com/

Tags: